Văn Bản Dự Thảo
Sửa đổi quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  
Ngày bắt đầu:
29/10/2019  
Ngày kết thúc:
28/11/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Sửa đổi quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng 

 
Nội dung:

​Sửa đổi quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng 

 
Danh sách Góp ý