Văn Bản Dự Thảo
Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
15/10/2019  
Ngày kết thúc:
14/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý