Văn Bản Dự Thảo
Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001 
Ngày bắt đầu:
16/10/2019  
Ngày kết thúc:
14/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy  trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001

 
Nội dung:

​Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy  trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001

 
Danh sách Góp ý