Văn Bản Dự Thảo
Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/10/2019  
Ngày kết thúc:
09/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý