Văn Bản Dự Thảo
Ban hành chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/10/2019  
Ngày kết thúc:
09/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý