Văn Bản Dự Thảo
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 
Ngày bắt đầu:
09/10/2019  
Ngày kết thúc:
08/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

 
Nội dung:

​Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

 
Danh sách Góp ý