Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
02/10/2019  
Ngày kết thúc:
30/10/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý