Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy đinh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 
Ngày bắt đầu:
10/09/2019  
Ngày kết thúc:
09/10/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành Quy đinh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

 
Nội dung:

​Ban hành Quy đinh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý