Văn Bản Dự Thảo
Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đối với hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
03/10/2019  
Ngày kết thúc:
02/11/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đối với hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đối với hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý