Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
27/09/2019  
Ngày kết thúc:
26/10/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý