Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 
Ngày bắt đầu:
30/09/2019  
Ngày kết thúc:
09/10/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ​

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

 
Danh sách Góp ý