Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 
Ngày bắt đầu:
30/09/2019  
Ngày kết thúc:
29/10/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Gồm: Tờ trình, Quyết định, Nghị quyết quy định và các phụ lục bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý