Văn Bản Dự Thảo
Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  
Ngày bắt đầu:
26/09/2019  
Ngày kết thúc:
25/10/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Đề nghị xây dựng Nghị quyết ​Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025

 
Nội dung:

Đề nghị xây dựng Nghị quyết ​Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, nội dung dự thảo gồm: tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của chính sách và Nghị quyết.

 
Danh sách Góp ý