Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  
Ngày bắt đầu:
26/09/2019  
Ngày kết thúc:
25/10/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025

 
Nội dung:

​Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, nội dung dự thảo gồm: tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của chính sách và Nghị quyết.

 
Danh sách Góp ý