Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025  
Ngày bắt đầu:
13/09/2019  
Ngày kết thúc:
12/10/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

 
Danh sách Góp ý