Văn Bản Dự Thảo
Ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  
Ngày bắt đầu:
12/09/2019  
Ngày kết thúc:
11/10/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025

 
Nội dung:

Ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025

 
Danh sách Góp ý