Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
30/08/2019  
Ngày kết thúc:
30/09/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​BÁO CÁO: Kết quả thực hiện các Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương;

BÁO CÁO: Đánh giá tác động các Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương;

Quyết định: Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương;

Quy định: Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý