Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/08/2019  
Ngày kết thúc:
27/09/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý