Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
19/08/2019  
Ngày kết thúc:
18/09/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý