Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
14/08/2019  
Ngày kết thúc:
13/09/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Dự thảo của Tờ trình; Quyết định và Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý