Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
13/08/2019  
Ngày kết thúc:
12/09/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  tỉnh Bình Dương. Gồm: Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định.

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý