Văn Bản Dự Thảo
Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
05/08/2019  
Ngày kết thúc:
04/09/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý