Văn Bản Dự Thảo
Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/07/2019  
Ngày kết thúc:
16/08/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý