Văn Bản Dự Thảo
Chính sách Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
15/07/2019  
Ngày kết thúc:
14/08/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chính sách Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Chính sách Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung gồm tờ trình và báo cáo.

 
Danh sách Góp ý