Văn Bản Dự Thảo
Bãi bỏ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế 
Ngày bắt đầu:
08/05/2019  
Ngày kết thúc:
08/06/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Bãi bỏ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế​

 
Nội dung:

​Bãi bỏ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế

 
Danh sách Góp ý