�����u t��
 

TTĐT - ​Sáng 29-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

 
 

​TTĐT - Sáng 28-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

 
 

TTĐT - ​Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo xả nước hồ Dầu Tiếng qua tràn xuống sông Sài Gòn đợt 6 năm 2022. 

 
 

TTĐT - ​​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021–2025. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021.​

 
 

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.