sau
 

TTĐT - ​Ngày 22-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.