Nghị quyết
 

TTĐT - ​Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, sáng 11-12, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã họp Phiên bế mạc biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.