Bình Dương
 

TTĐT - Chiều 21-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Chiều 15-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V (Đại hội). 

 
 

​TTĐT - Giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân tỉnh đã phát động hội viên và nông dân thực hiện thắng lợi các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã xuất hiện những tấm gương điển hình, mô hình hiệu quả tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

​UBND tỉnh vừa ban hành Đề án​ "Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

 
 
TTĐT – Ngày 21/12/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.