Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2024/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
06/2024/NQ-HĐND 
Ban hành:
07/06/2024 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2024 
Trích yếu:

​Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.​