Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2024/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
03/2024/NQ-HĐND 
Ban hành:
07/06/2024 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2024 
Trích yếu:

Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.