Văn bản Quy phạm Pháp luật
05/2024/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
05/2024/NQ-HĐND 
Ban hành:
07/06/2024 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2024 
Trích yếu:
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: