Văn bản Quy phạm Pháp luật
09/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
09/2024/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/05/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/05/2024 
Trích yếu:

​Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: