Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
07/2024/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/04/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2024 
Trích yếu:

Quyết định ​Ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: