Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
Đơn giá áp dụng cho các hoạt động quan trắc động thái và phân tích chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước. Theo đó, đối với công tác ngoại nghiệp, khoảng cách giữa công trình trong 01 điểm quan trắc ≤ 1 km; khoảng cách  
Ban hành:
01/04/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2024 
Trích yếu:

Quyết định Ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: