Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
04/2024/QĐ-UBND 
Ban hành:
12/03/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/03/2024 
Trích yếu:

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: