Văn bản Quy phạm Pháp luật
05/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
05/2024/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/03/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/03/2024 
Trích yếu:
Bãi bỏ Q​​uyết định số ​27/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương​​
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: