Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
01/2024/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/02/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2024 
Trích yếu:

Quyết định ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương