Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/2024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
02/2024/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/02/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/02/2024 
Trích yếu:

​Quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện “Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương” đến hết năm 2025​