Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2024/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
01/2024/NQ-HĐND 
Ban hành:
06/02/2024 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
31/01/2024 
Trích yếu:

​Nghị quyết về phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​