Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2023/NQ-HĐND  
Số Ký hiệu:
27/2023/NQ-HĐND  
Ban hành:
08/12/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2024 
Trích yếu:

​Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: