Văn bản Quy phạm Pháp luật
21/2023/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
21/2023/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2024 
Trích yếu:

​Nghị quyết Ban hành Quy định về nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: