Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
27/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/09/2023 
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.​