Văn bản Quy phạm Pháp luật
26/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
26/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/08/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
21/08/2023 
Trích yếu:

Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: