Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
24/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/08/2023 
Trích yếu:

Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 11 và các phụ lục kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: