Văn bản Quy phạm Pháp luật
25/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
25/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/09/2023 
Trích yếu:

​Ban hành quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: