Văn bản Quy phạm Pháp luật
12/2023/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
12/2023/NQ-HĐND 
Ban hành:
21/07/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc  
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2023 
Trích yếu:

Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​