Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2023/NQ-HĐND  
Số Ký hiệu:
06/2023/NQ-HĐND  
Ban hành:
21/07/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc  
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2023 
Trích yếu:

​Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​​.​​