Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2023/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
07/2023/NQ-HĐND 
Ban hành:
21/07/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc  
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2023 
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương.​