Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
17/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
25/05/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/06/2023 
Trích yếu:

​Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: