Văn bản Quy phạm Pháp luật
12/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
12/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
15/05/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/06/2023 
Trích yếu:

​Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: